STYRELSEN 2009
(med reservation för ev.ändringar) 
Arbetsplikt 2009
Information från styrelsen

Nya medlemmar
Styrelsemöten 2009
Info från styrelsemötet den 28/4-09
Ordförande:
Christina Ågren
Tel.
216935 / 073-0675942


Sjögården


Grind 1
Grind 1


Kroppkärrsjön
Kroppkärrssjön
Vice ordförande
Erland Hagstöm
Kassör:
Björn Forslund
Sekreterare:
Göran Rönnbäck
 
Ordinarie ledamöter:
Claes Ernebratt
Carl-Einar Göransson
Jan Österberg
Suppleanter:
Gunnar Halldin
Margareta Magnusson
Åse Persson
Revisor: 
Thorbjörn Bäckström
Inga Kjellin
Revisorsersättare:
Ulla Jansson
Gun-Britt Bäckström
Festkommittén:
Lena Belin
Hanna Bryskhe
Kajsa Josefsson
Inga Kjellin
Birgit Nilsson
Eva Sjögarne-Hult
Anna-Lena Svensson
Inger Winberg
Ingrid Davidsson

 
Arbetsgrupp Nedre Område:
Evert Moberg  (Arbetsledare)
Tommy Berg
Leif Andersson
Solweig Eliasson
Michael Lidbrand
Göran Rönnbäck
Arbetsgrupp Övre Område:
Ivar Linder   (Arbetsledare)
Björn Forslund
Erland Hagström
Tore Josefsson

 
Flaggansvarig Nedre Området
Inga-Lill Winolf Östlind
Ulla Jansson
Flaggansvarig Övre Området:
Arbetsgruppen
 
Värdar Sjögården:
Åsa Bengtsson
Elsa Tillman
Värdinnor Sjögården:
Inger Åhlman
Anita Wall
Valberedningen:
 
Ombud SFKF Region Värmland
Carl-Einar Göransson
Erland Hagström
Inga Kjellin
Mai Millom
Inga-May Thyberg
Förbundskongresss
Björn Forslund
Göran Rönnbäck
Ersättare
Claes Ernebratt
Carl-Einar Göransson
Pool-festkommitte-kan rycka in ibland
Malin Behm
Marie Bergfjord
Gun-britt Bäckström
Christina Danielsson
Gunilla Sundström
Bokning av släpkärra
Solweig Eliasson 
Nyckelansvarig
Inga-Lill Winolf Östlind